Privacy

Onze website kan vrijblijvend bezocht worden, hierbij kan u informatie inwinnen over ons bedrijf, onze producten en onze diensten zonder dat u hiervoor persoonlijke gegevens moet achterlaten. Indien u ons wilt contacteren via het contactformulier, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Deze persoonsgegevens zullen door Broeierij David behandeld worden in overeenstemming met het hier beschreven beleid en wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Broeierij David verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Broeierij David, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Broeierij David geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Broeierij David persoonsgegevens toch doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2. Doel van verwerking

De verzamelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Broeierij David om u te kunnen identificeren en indien nodig om contact met u op te nemen om een uiterste dienstverlening te kunnen aanbieden.

3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te bezorgen geeft u Broeierij David uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Broeierij David uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich daartegen verzetten.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Broeierij David over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op ieder moment vragen dat Broeierij David uw persoonsgegevens uit hun bestand verwijdert. Indien u vragen heeft over u persoonlijke gegevens (incorrecte gegevens, aanpassen en/of verwijderen van gegevens,..) kan u dit per mail (info@broeierijdavid.be) aan Broeierij David laten weten.