Disclaimer

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich houdt aan de voorwaarden die hieronder vermeld worden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden door Broeierij David.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Broeierij David. De teksten, afbeeldingen en andere materie op de website worden door het auteursrecht beschermd. Indien u deze wilt reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen van Broeierij David, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Indien u voor privé gebruik informatie van deze website wilt downloaden of hergebruiken, hebt u het recht hiertoe.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Broeierij David

Een hyperlink van de startpagina van Broeierij David mag u op uw eigen website weergeven. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Broeierij David website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mogen alleen aangebracht worden na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Broeierij David. Een aanvraag ter goedkeuring kan u sturen naar Broeierij David door het contactformulier in te vullen op de website.

4. Aansprakelijkheid van Broeierij David

De informatie op de Broeierij David website is het resultaat van diepgaand onderzoek en analyse. Broeierij David streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Broeierij David kan niet aansprakelijk gesteld worden, mocht de informatie op de website onvolledig zijn, misvattingen of afwijkingen bevatten.